Afrikalı Kadın Girişimcilerden Afrika Serbest Ticaretine Destek Çağrısı

35 ülkeden Afrikalı kadın girişimciler, Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi’nden yararlanmalarına yardımcı olmak için borç verenlerden ve hükümetlerden daha fazla destek çağrısında bulundu. BM sponsorluğundaki Afrikalı Kadın Girişimci Forumu için Kamerun’un başkentinde bir araya gelen kadınlar, işletmelerinin çoğunlukla küçük, kayıt dışı olduğunu ve ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor.

35 ülkeden 200’den fazla kadın, “Kadın Girişimciler, Zorluklar ve Fırsatlar” temasıyla ikinci Afrikalı Kadın Girişimciler Forumu için Yaounde’de buluşuyor.

2021’de başlayan Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi, 1,2 milyar kişilik bir pazarın kadınların işlettiği işletmeleri canlandıracağına ve yoksulluğu azaltacağına dair büyük umut getirdi.

Ancak Afrika’nın kadın girişimcileri hala fırsatlar görüyor olsalar da birçok zorlukla da karşılaşıyorlar.

Orta Afrika Cumhuriyeti Eski Geçici Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza Çarşamba gecesi forumda konuştu.

Pek çok kadının, küçük işletmelerinin üretkenliği düşük olduğu ve hükümetlerden ve borç verenlerden çok az veya hiç fon alamadıkları için ticaret entegrasyonu fırsatlarını kaçırdığını söyledi.

Panza, CAR’ın eski başkanı ve Afrikalı bir kadın lider olarak, Afrika hükümetlerinin ve finansman kuruluşlarının Afrika’daki kadın girişimcilerin %30’unun çoğunluğunun yardıma ihtiyacı olduğunu bilmesini istediğini söylüyor. COVID-19 salgını, iklim bozulmaları, Afrika’daki sürekli silahlı çatışmalar ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının kadınlara ait işletmelerin çoğunu etkilediğini söylüyor.

Panza, Orta Doğu, Kamerun, Çad, Mali, Nijer ve Nijerya’daki birçok kadın işletmesinin silahlı çatışmalar nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Kadın girişimciler, Afrika’nın erkek egemen ticaretinde sıklıkla taciz ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylüyor.

Nijer’in kırsal işletmelerin tanıtımından sorumlu müdürü Bissso Nakatuma, üç günlük Yaoundé forumuna 15 kişilik bir delegasyonu yönetti.

Çiftlik ürünlerini ihraç etmek ve Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi’nin sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen kadınların rüşvet isteyen gümrük ve polis memurları tarafından hedef alındığını söylüyor. Nakatuma, bankaların kadın yatırımcılara kredi vermeyi reddetmesi nedeniyle kadınların işlerini finanse etmek için ailelerine ve topluluklarına bağımlı olmaya zorlandıklarını söylüyor.

Forumda kadın girişimcilere yönelik ayrımcı uygulamaların durdurulması talep edildi. Ayrıca, ihracat kredileri ve garantileri de dahil olmak üzere kadınların liderliğindeki işletmeler için finansmana daha fazla erişim çağrısında bulundu.

Achilles Bassilekin, Kamerun’un Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanıdır. Afrika’nın ekonomi bakanlarının, forumda dile getirilen kadınlara yönelik zorlukları çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

“Afrika’nın çeşitli ülkelerinden kadın girişimcilerin kendi ülkelerine daha net bir vizyonla, kıta STA’sının ne olduğuna dair daha net bir resimle döneceklerine inanıyorum. [Free Trade Area] olan bu harika fırsattan nasıl yararlanabilecekleri ile ilgilidir. [African] Kıta Serbest Ticaret Bölgesi,” dedi Bassilekin.

Zorluklara rağmen forum, bu yıl kadın girişimcilerin Afrika’nın ekonomik büyümesine tahmini 350 milyar dolar katkıda bulunduğunu, kıtanın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının veya GSYİH’nın yaklaşık %13’ünü oluşturduğunu söyledi.

BM, kadın ekonomisinin 2025 yılına kadar küresel GSYİH’ya 12 trilyon dolar ekleme potansiyeline sahip, dünyanın en büyük gelişmekte olan pazarı olduğunu söylüyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: