BM Komitesi, Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasasının Yürürlükten Kaldırılması İçin Çağrıda Bulundu

Bir BM izleme komitesi, bölgedeki insanların temel hak ve özgürlüklerini baltaladığını söyleyerek Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası’nın (NSL) yürürlükten kaldırılması çağrısında bulunuyor. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin uygulanmasını izleyen BM İnsan Hakları Komitesi, Hong Kong’daki durumla ilgili sonuç gözlemlerini yayınladı.

18 üyeli komite, Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasasının aşırı geniş yorumlanmasından derin endişe duyduğunu söyledi. Yasanın Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından Hong Kong halkına danışılmadan kabul edildiğini kaydetti.

Komite Başkan Yardımcısı Christopher Arif Bulkan, 2020’de yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 12’si çocuk 200’den fazla kişinin ulusal güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

“Komite, ulusal güvenlik teriminin net olmaması ve davaların Hong Kong’dan soruşturma, kovuşturma, yargılama ve yargılama sözleşmesine taraf olmayan Çin anakarasına devredilme olasılığı da dahil olmak üzere NSL’nin eksikliklerinin altını çizdi. Cezaların infazı” dedi.

İngiltere 1997’de Hong Kong’un kontrolünü “tek ülke, iki sistem” ilkesiyle Çin’e devretti. Sözde “Temel Kanun”da yer alan anlaşma, bölgedeki ifade ve toplanma özgürlüğü gibi hakları 50 yıl boyunca koruyor. Çin, yürürlüğe girmesinden 23 yıl sonra anlaşmayı Ulusal Güvenlik Yasası ile değiştirdi.

Hong Kong, Temel Kanun kapsamındaki Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin imzacısıdır. Bulkan, toprakların belgede belirtilen yükümlülüklere, hak ve özgürlüklere uyması gerektiğini söyledi.

Çin, Sözleşmeye taraf olmasa da, anlaşmada yer alan insan haklarının çok önemli olduğunu söyledi. Yerel mevzuatın, anlaşmada korunan insani, evrensel hakları ihlal edemeyeceğini söyledi.

“Örneğin, NSL, bu üstünlüğü geçersiz kılma eğiliminde olan veya bu önceliği tehdit edebilecek bir yargı yetkisinin yanı sıra iddia ediyor” dedi. “Ve bu, sözleşme kapsamındaki hak ve özgürlüklerin korunmasıyla bağdaşmadığı için yürürlükten kaldırılmasını talep etmemizin ilk nedenlerinden biridir.”

Komite, NSL’nin sivil toplum kuruluşları üzerinde yarattığı caydırıcı etkiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Yasanın tehdidi altındaki birçok sendika ve öğrenci sendikasının yerini değiştirdiğini veya faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

Bağımsız uzmanlar, Hong Kong hükümetinin incelemeye katılan sivil toplum temsilcilerinin NSL kapsamındaki suçlamalardan korunacağına dair güvence vermediğini kaydetti. Yetkililerden kovuşturma yapmamalarını istediklerini söylediler.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: