Bulaşıcı Hastalık Salgınları Milyonlarca Pakistanlı Sel Kurbanını Tehdit Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, bulaşıcı hastalık salgınları ve yetersiz beslenmenin yaklaşık 8 milyon Pakistanlı sel mağduru için ciddi sağlık tehditleri oluşturduğu konusunda uyarıyor.

Pakistan’da tarihi sel suları azalıyor, ancak felaket olayının hayatta kalan milyonlarca insan üzerindeki etkisi henüz bitmedi.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalıkların yaygın olduğunu, bir gıda krizinin baş gösterdiğini ve ekonominin kötüye gittiğini bildiriyor. Bu, kış hızla yaklaşırken, barınak, ısınma için yakıt, tıbbi bakım ve diğer temel ihtiyaçlardan yoksun insanları daha fazla riske attığını söylüyor.

DSÖ’nün bölgesel acil durum direktörü Richard Brennan, halk sağlığı risklerinin arttığını söyledi. Kahire’den konuşurken, hasarlı altyapı, durgun su ve yetersiz sanitasyon tesislerinin sivrisinekler için üreme alanları sağladığını söyledi. Temmuz ayından bu yana, Pakistan’ın sel basan bölgelerinden 32’sinde 540.000’den fazla sıtma vakası rapor edildiğini kaydetti.

Brennan, “Diğer sağlık tehditleri arasında artan ishal hastalığı vakaları, devam eden bir dang humması salgını, kızamık ve difteri yer alıyor. En büyük endişeler arasında, özellikle beş yaşın altındaki çocuklar arasında görülen yüksek şiddetli akut yetersiz beslenme oranları yer alıyor.” dedi. “İnsanların hane halkı tüketimi için kirli su kullanması nedeniyle güvenli su ve sanitasyona erişim sınırlı kalıyor. Hamile kadınların temiz ve güvenli teslimat hizmetlerine erişmesi gerekiyor.”

DOSYA - Çocuklar, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin bir bölgesi olan Jaffarabad'daki bir yardım kampında çadırlarının dışında oynuyor, 29 Eylül 2022.

DOSYA – Çocuklar, Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin bir bölgesi olan Jaffarabad’daki bir yardım kampında çadırlarının dışında oynuyor, 29 Eylül 2022.

2000’den fazla sağlık tesisinin selden zarar gördüğünü veya tahrip olduğunu ve bunun tıbbi hizmetlerin sağlanmasını zorlaştırdığını kaydetti. Bununla birlikte, DSÖ’nün akut yetersiz beslenmeyi yönetmek de dahil olmak üzere çeşitli öncelikli sağlık alanlarında etkili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Brennan, “Tarama yapıyoruz. Bazı yerlerde, genel yetersiz beslenme şöyle dursun, yüzde 10’un üzerinde ciddi akut yetersiz beslenme görüyoruz,” dedi. “Öyleyse, DSÖ’nün yaptığı, şiddetli akut yetersiz beslenmeye sahip olanlar, özellikle de bundan kaynaklanan komplikasyonları olan çocuklar için yaklaşık 16 stabilizasyon merkezini desteklemektir. Sağlık Bakanlığı ile 19 tane daha kurmak için çalışıyoruz.”

Brennan, birkaç hafta önce Pakistan’dan döndüğünü ve özellikle en çok etkilenen Sindh eyaletindeki büyük ihtiyaçların altında ezildiğini söyledi. Ne yazık ki, dünya çapında birbiriyle yarışan birçok acil durum göz önüne alındığında, Pakistan’daki sel felaketinin medya radar ekranından çok hızlı bir şekilde düştüğünü kaydetti.

DSÖ’nün Pakistan’ın sağlık kriziyle başa çıkmak için 81 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyledi, ancak durumun ancak uluslararası toplum yanıt vermediği takdirde daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: