Cumartesi İnsan Hakları Günü

10 Aralık Cumartesi İnsan Hakları Günü.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabulünün 75. yıldönümü.

BM, “İHEB, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülk ne olursa olsun herkesin insan olarak sahip olduğu devredilemez hakları ilan eden bir dönüm noktası belgesidir” diyor. , doğum veya başka bir durum.”

Bu yıl BM, uluslararası kuruluşun “uluslararası, ulusal ve yerel yasalar ve politikalar için küresel bir plan” olduğunu söylediği bildirgeyi tanıtmak ve tanımak için bir yıl sürecek bir kampanya başlatıyor.

BM, “İHEB’in haklarda onur ve eşitlik vaadi, son yıllarda sürekli bir saldırı altında olmuştur” dedi. “Dünya yeni ve sürmekte olan zorluklarla karşı karşıya kalırken – salgın hastalıklar, çatışmalar, patlayan eşitsizlikler, ahlaki açıdan iflas etmiş küresel finansal sistem, ırkçılık, iklim değişikliği – İHEB’de kutsal kabul edilen değerler ve haklar, kolektif eylemlerimiz için kimseyi geride bırakmayan yol gösterici direkler sağlıyor. ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: