Demokrasi Zayıflarken Otoriterlik Yükseliyor

Dünya çapında demokrasiyi desteklemek için kurulan küresel bir kuruluşa göre, insanlar seçimlerin meşruiyetine olan inancını yitirdiği ve diğer bir dizi sorunun yanı sıra ifade özgürlüğünün engellendiğini gördüğü için demokrasi dünya çapında yozlaşıyor.

34 üye ülkeden oluşan Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (International IDEA) bir raporda, demokratik yönetimdeki düşüşün, güvenilir seçim sonuçlarını baltalama çabaları, gençler arasında siyasi partiler konusunda yaygın hayal kırıklığı ve onların başarısızlığı tarafından körüklendiğini söyledi. – siyaseti kutuplaştıran aşırı sağcılığın yükselişinin yanı sıra liderlere dokunun.

Stockholm merkezli kuruluş, yıllık olarak yayınladığı Demokrasinin Durumu Küresel Raporunda, otoriterliğe doğru ilerleyen ülke sayısının demokrasiye doğru ilerleyenlerin iki katından fazla olduğunu ve dünya çapındaki otoriter rejimlerin baskılarını derinleştirdiğini ve 2021’in en kötü yıl olduğunu söyledi. kayıt.

Afganistan, Beyaz Rusya, Kamboçya, Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Komorlar ve Nikaragua gibi ülkelerde otoriterlik kazanıyor.

DOSYA - Bir Taliban savaşçısı, 25 Nisan 2022'de Afganistan'ın Kabil kentinde bir Suudi insani yardım grubu tarafından dağıtılan gıda tayınlarını alırken nöbet tutuyor.

DOSYA – Bir Taliban savaşçısı, 25 Nisan 2022’de Afganistan’ın Kabil kentinde bir Suudi insani yardım grubu tarafından dağıtılan gıda tayınlarını alırken nöbet tutuyor.

173 ülkedeki demokratik performansı ölçen 64 sayfalık rapor, demokratik olarak yönetilen ülkelerdeki ilerlemenin son beş yılda durduğu sonucuna varıyor.

Uluslararası IDEA Genel Sekreteri Kevin Casas-Zamora, demokrasilerin artık hızla artan yaşam maliyetinden nükleer savaş iklim değişikliği korkularına kadar uzanan ve karşı karşıya kaldıkları “zehirli bir kriz karışımına” karşı geri adım atmasının çok önemli olduğunu söyledi.

“Demokrasilerin, vatandaşlarına insanları bölmek yerine birbirine bağlayan yeni, yenilikçi sosyal sözleşmeler oluşturabileceklerini göstermek için hiçbir zaman bu kadar acil bir tepki vermemişti.” ekledi.

Örgüt, Avrupa’da 17 ülkedeki demokratik yönetimin son beş yılda aşınarak yüksek performanslı demokrasilerin %46’sını etkilediğini söyledi.

Asya ve Pasifik’te demokrasi gerilerken, otoriterlik güçleniyor. Bölge nüfusunun yarısından fazlası demokrasilerde yaşıyor olsa da, bu sayının yaklaşık %85’i demokrasinin zayıf olduğu veya gerilediği ülkelerde yaşıyor. Avustralya, Japonya ve Tayvan gibi demokrasiler bile demokratik erozyona uğruyor.

Rapor ayrıca, gerileyen yedi demokrasiden üçünün Amerika’da olduğuna dikkat çekerek, uzun süredir devam eden demokrasilerde bile kurumların zayıfladığına işaret ediyor. Bolivya, Brezilya, El Salvador ve Guatemala dahil olmak üzere bu bölgedeki demokrasilerin üçte biri düşüş yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kongre’nin siyasi felce uğraması ve köklü hakların geri alınmasının gösterdiği gibi, Donald Trump’ın başkanlığını takiben demokrasiye yönelik tehditler devam ediyor.

Uluslararası DEA, “Dünya kritik bir kavşakta” diyerek, “uygun ve karşılık gelen mekanizmalar” yoluyla demokratik düzeni yeniden canlandırma çabalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi. Bunlar arasında mevcut demokratik kurumların reforme edilmesi ve vatandaşlar ile hükümet arasındaki ‘toplum sözleşmesi’nin yeni ve gelişen kamu ihtiyaç ve taleplerine yanıt verecek şekilde yeniden düşünülmesi yer alıyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: