Sahel’de İstikrarı ve Kalkınmayı Tehdit Eden Çoklu Krizler

Dünya Gıda Programı, çatışma, iklim değişikliği, COVID-19 ve hızla artan gıda, yakıt ve gübre fiyatlarının Afrika’nın Sahel bölgesindeki istikrarı ve kalkınma beklentilerini daha da tehdit ettiği konusunda uyarıyor.

WFP, Sahel’in bir kısmına yayılan bir açlık dalgası ve ıstırabın insanları çaresizliğin eşiğine sürüklediği ve yıllarca süren kalkınma kazanımlarını alt üst ettiği konusunda uyarıyor.

Ajans, 1.4 milyonu açlığın eşiğinde olmak üzere 12,7 milyon insanın akut aç olduğunu bildiriyor. Rapor, 6 milyon çocuğun akut yetersiz beslendiğini ve durumları için tedavi görmezlerse onları hastalıklara ve hatta ölüme karşı savunmasız hale getirdiğini söylüyor.

Alexandre Le Cuziat, WFP’nin Batı Afrika için kıdemli acil durum hazırlık ve müdahale danışmanıdır. Senegal’deki Dakar’dan konuşurken, akut açlık çeken insan sayısının ve yetersiz beslenen çocukların sayısının, gıda stoklarının en düşük olduğu şu anki yalın mevsimde muhtemelen artacağı konusunda uyarıyor.

“Gördüğümüz şey, akut açlığın esas olarak, kitlesel nüfus yer değiştirmelerini tetiklemeye devam edecek olan çatışmalardan kaynaklandığı ve şiddetin çoğu zaman insanların pazarlara, tarlalara veya insani yardıma erişmesini engellediği. Bölge ayrıca, son 40 yılın en kötülerinden biri olan 2021’de çok, çok zayıf yağışlarla birlikte bir iklim şokunun sonuçlarını da yaşıyor” dedi.

Le Cuziat, Ukrayna’daki çatışmanın gıda ve enerji fiyatlarını artırdığını söyledi. Ayrıca, artık sona eren ekim sezonu için gereken gübre sıkıntısına yol açtığını da ekliyor.

Bölgenin gübre ihtiyacının yarısından azının karşılandığını belirtiyor. Bunun, bölgedeki tarımsal üretimde bu yıl %20’lik bir düşüşle sonuçlanabileceğini ve açlık seviyelerini daha da artırabileceğini söylüyor.

Acil durumlara müdahale için kaynakların azaldığı bir zamanda bölgedeki ihtiyaçların rekor seviyede olduğunu söylüyor. Para eksikliğinin WFP’yi yardım alan insan sayısını azaltmaya ve kalan yararlanıcılar için tayınları kesmeye zorladığını söylüyor.

“Ukrayna’daki çatışma küresel gıda, yakıt ve gübre fiyatlarını yükseltmeden önce bile, tüm Sahel ülkelerinde ve Nijerya’da CAR erzaklarını %50’ye varan oranda kısmak zorunda kaldık. Acil beslenme programlarımız da yetersiz finanse ediliyor, bu da operasyonlarımızda bahsettiğim kesintilerle birleştiğinde, en yoksul ailelerin ne kadar az kaynak bıraktığı konusunda çok fazla stres yaratacak” dedi.

Le Cuziat, WFP’nin hayat kurtaran operasyon için önümüzdeki altı ay içinde 329 milyon dolara ihtiyacı olduğunu ve Sahel’in kendi deyimiyle tam bir insani felakete dönüşmesini engellediğini söyledi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: