Ukrayna Savaşının Getirdiği Enflasyon 71 Milyonunu Yoksulluğa Çekiyor

Perşembe günü yayınlanan bir BM araştırması, Ukrayna’daki savaşın ilk üç ayının küresel yakıt ve gıda maliyetini artırdığını ve 71 milyon insanı yoksulluğa sürükleyen rekor enflasyon yarattığını gösteriyor.

Cenevre’deki sanal bir basın toplantısında konuşan BM Kalkınma Programı Yöneticisi Achim Steiner, 159 gelişmekte olan ülkenin analizinin, temel mallardaki fiyat artışlarının “dünyanın en yoksul haneleri üzerinde ani ve yıkıcı etkileri” olduğunu gösterdiğini söyledi.

Çalışma, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ekonomik şokunun, dünya ekonomileri üzerinde daha yavaş ama kümülatif ve güçlü bir olumsuz etkisi olan 18 aylık COVID-19 pandemisine yönelik karantinaların ardından geldiğini gösteriyor. Salgının şimdiden yaklaşık 125 milyon insanı yoksulluğa ittiğini söyledi.

Aynı basın toplantısında UNDP Kıdemli Ekonomisti George Gray Molina, sonuç olarak birçok ülkenin 36 aydır “şok üstüne şok” ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Molina, savaşın etkisinin “çok daha hızlı” olduğunu ve küresel gıda ve enerji kaynaklarını etkilediğini ve enflasyonist dalgalanmayı ateşlediğini söyledi.

Steiner, hükümetlerin kararlı ve “radikal” eylem riskleri almamalarının, insanların sabır ve durumla başa çıkma yeteneği tükenirken, yaygın huzursuzluklara yol açacağını söyledi.

O, hükümetin kargaşa içinde olduğu ve ulusun gıda ve yakıt kıtlığıyla karşı karşıya olduğu ve tarihinde ilk kez ulusal borcunu ödeyemediği Sri Lanka’daki duruma dikkat çekti.

Kalkınma programı çalışması, krizi ele almak için bazı mali politika önerileri sunmaktadır. Steiner, örneğin, bazı ülkelerin, faiz oranlarını artırmanın “kör aracına” başvurmadan kontrolden çıkmış enflasyonla mücadele etmesinin mümkün olabileceğini öne sürdü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi çok taraflı yatırım kurumlarının, ülkelerin krize hedefli kredi ve diğer kriz müdahale önlemleri yoluyla hitap etmelerine izin vermek için daha fazla sermaye sağlayabileceğini söyledi.

Bu rapor için bazı bilgiler Associated Press ve Reuters tarafından sağlandı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: