UNCTAD, Afrika Ülkelerini İhracatlarını Çeşitlendirmeye Çağırdı

Yeni bir Birleşmiş Milletler raporu, Afrika ülkelerinin ekonomik şoklardan kurtulmak için ihracatı çeşitlendirmeleri gerektiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan bir rapor, Afrika ülkelerini yoksulluktan kurtulmak istiyorlarsa ihracatlarını emtiaların ötesine taşımaya çağırıyor.

UNCTAD’ın 2022 Afrika’daki ekonomik kalkınma raporu, COVID-19 salgını ve Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere küresel krizlerin Afrika ülkelerinin ekonomilerini tehdit ettiğini söylüyor. Milyonlarca Afrikalı, hızla yükselen bir gıda ve enerji krizinin ortasında zaten geçimini sağlamak için mücadele ediyor.

BM ekonomistleri, kıtanın ağırlıklı olarak tarım, madencilik ve madencilik sektörlerinde birincil ürünlerin ihracatına bağımlı kalması durumunda Afrika’nın yoksulluk tuzağından çıkamayacağını söylüyor. Afrika’nın 54 ülkesinin 45’inde mal ihracatının hala toplam mal ihracatının %60’ından fazlasını oluşturduğunu belirtiyorlar.

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, 600 milyondan fazla insan olan 2 Afrikalıdan 1’inin gıda, enerji ve finans şoklarına karşı ciddi şekilde savunmasız olduğunu söyledi. Afrika’nın daha esnek olmak için ekonomisini çeşitlendirmesi gerektiğini söylüyor.

Grynspan, “Rapor, Afrika ülkelerinin ekonomilerini hizmetler aracılığıyla dönüştürme, kıtanın uzun süredir devam eden ekonomik çeşitlendirme hedeflerini destekleme, üretkenliği ve kalkınmayı artırma konusunda büyük potansiyeli açıkça ortaya koyuyor.” dedi.

UNCTAD, bilgi ve iletişim teknolojisi veya BİT ve finansal hizmetler gibi bilgi yoğun hizmetlerin Afrika için bir oyun değiştirici olabileceğini söylüyor. Ancak, sektörün şu anda kıtanın hizmet ihracatının sadece %20’sini oluşturduğunu belirtiyorlar.

Grynspan, seyahat ve ulaşım gibi geleneksel hizmetlerin hakim olduğunu ve toplam hizmet ticaretinin yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu söylüyor.

Grynspan, “Bugün paylaştığımız analiz, yüksek değerli hizmetlerin, özellikle de BİT ve finanstaki yüksek yoğunluklu hizmetlerin, genellikle kıtada çeşitliliğin neden sağlanamadığını açıklayan eksik halkalar olduğuna dair ikna edici kanıtlar sağlıyor.” Dedi.

Grynspan, ekonomik çeşitliliğin Afrika’da bir öncelik olması gerektiğini söylüyor. Sürdürülebilir büyümenin ve gençler için yüksek kaliteli işlerin tek yolunun bu olduğunu söylüyor.

UNCTAD raporu, Afrika ülkelerini yüksek değerli hizmet ticaretini diğer sektörlerle, özellikle imalatla daha iyi ilişkilendirecek politikalar uygulamaya çağırıyor. Ayrıca, yüksek katma değerli hizmet ticaretinin gelişimini sınırlayan korumacı önlemlerin kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: